Det är viktigt att städa noggrant i en skolmiljö, inte minst för hälsoaspekterna. Rena lokaler förhindra spridning av sjukdomar och allergier och minskar risken för olyckor. Det förlänger även livslängden på inventarier och inredning. Utöver rent praktiska anledningar så ger en städad miljö ökad trivsel.

5kr/mkv. Exkl.moms.